Top 500 degli artisti: classifica dal 251° al 300°

Classifica Artista Fatturato d’asta ($) Lotti venduti Miglior prezzo ($)
251 HUANG Daozhou (1585-1646) 6.620.051 13 3.040.888
252 DUMAS Marlene (1953-) 6.586.332 38 3.250.000
253 RAZA Sayed Haider (1922-2016) 6.556.766 78 579.456
254 LENG Jun (1963-) 6.509.679 9 4.054.383
255 SCHÜTTE Thomas (1954-) 6.476.405 14 4.774.726
256 DONG Bangda (1699-1769) 6.427.796 15 4.981.980
257 ZHAO Nanxing (1550-1627) 6.393.572 1 6.393.572
258 WANG Xuetao (1903-1982) 6.377.886 150 652.209
259 LIU Guosong (1932-) 6.354.050 48 1.456.128
260 HUA Yan (1682-1756) 6.323.101 25 2.965.735
261 PISSARRO Camille (1830-1903) 6.305.547 140 1.330.000
262 CHADWICK Lynn Russell (1914-2003) 6.304.863 74 2.211.505
263 BERTOIA Harry (1915-1978) 6.246.104 103 516.500
264 BIERSTADT Albert (1830-1902) 6.237.171 33 1.392.500
265 HASSAM Childe (1859-1935) 6.178.978 33 1.927.500
266 EL GRECO Domenikos (1541-1614) 6.109.289 2 6.101.000
267 LIOTARD Jean Étienne (1702-1789) 6.060.406 6 5.797.861
268 CHAMBERLAIN John Angus (1927-2011) 6.000.126 21 1.930.000
269 KANG Youwei (1858-1927) 5.918.211 92 2.087.681
270 ZENG Fu (1073-1135) 5.904.675 1 5.904.675
271 KAWS (1974-) 5.870.648 192 430.000
272 POLIAKOFF Serge (1900-1969) 5.869.540 150 543.673
273 SCHMIDT-ROTTLUFF Karl (1884-1976) 5.866.313 99 1.879.604
274 BONALUMI Agostino (1935-2013) 5.860.162 102 541.280
275 MATTA Roberto (1911-2002) 5.814.699 199 940.739
276 YUE Minjun (1962-) 5.776.682 34 1.866.471
277 LE PHO (1907-2001) 5.741.687 101 629.031
278 BOUGUEREAU William Adolphe (1825-1905) 5.739.852 17 1.102.500
279 SOTO Jesús Rafael (1923-2005) 5.685.729 97 574.000
280 QIAN Weicheng (1720-1772) 5.685.667 15 3.589.380
281 VALENTIN DE BOULOGNE (1594-1632) 5.668.000 2 5.178.000
282 UTRILLO Maurice (1883-1955) 5.662.553 102 281.558
283 CAMBRAI de Jean (c.1374-1438) 5.653.185 1 5.653.185
284 HUANG Junbi (1898-1991) 5.602.482 210 225.750
285 RIVERA Diego (1886-1957) 5.591.068 47 1.212.500
286 LAI Shaoqi (1915-2000) 5.532.609 102 2.077.186
287 DING Yunpeng (1547-c.1628) 5.480.523 9 4.375.750
288 LOUIS Morris (1912-1962) 5.474.500 7 1.630.000
289 WALDE Alfons (1891-1958) 5.438.710 35 788.566
290 ZHANG Wenjing (X-) 5.435.360 1 5.435.360
291 DUCHAMP Marcel (1887-1968) 5.431.990 53 1.413.042
292 SHERMAN Cindy (1954-) 5.409.079 58 1.032.500
293 RUGENDAS Johann Moritz (1802-1858) 5.398.627 12 909.020
294 PIENE Otto (1928-2014) 5.380.627 225 395.325
295 LIEBERMANN Max (1847-1935) 5.374.547 178 837.047
296 BOTTICELLI Sandro (c.1445-1510) 5.325.000 5 1.330.000
297 LIU Guandao (1258-1336) 5.281.950 1 5.281.950
298 REYNOLDS Joshua (1723-1792) 5.273.680 10 5.062.812
299 WANG Shouren (1472-1528) 5.248.635 3 4.638.295
300 BENTON Thomas Hart (1889-1975) 5.221.232 175 2.000.000
© artprice.com 1987-2017 / AMMA