Top 500 degli artisti: classifica dal 101° al 150°

Classifica Artista Fatturato d’asta ($) Lotti venduti Miglior prezzo ($)
101 CATTELAN Maurizio (1960-) 18.281.928 56 17.189.000
102 ERNST Max (1891-1976) 17.902.639 195 10.928.011
103 HIRST Damien (1965-) 17.808.022 295 1.739.659
104 BOETTI Alighiero (1940-1994) 17.784.941 146 2.167.500
105 SHEN Zhou (1427-1509) 17.781.402 25 3.502.900
106 BRUEGHEL Pieter II (c.1564-1637/38) 17.582.814 15 8.367.651
107 GAUGUIN Paul (1848-1903) 17.409.783 52 5.461.005
108 ROCKWELL Norman P. (1894-1978) 17.149.668 89 6.537.500
109 MANZONI Piero (1933-1963) 17.041.752 37 8.059.956
110 BOURGEOIS Louise (1911-2010) 16.793.141 77 6.522.000
111 ALBERS Josef (1888-1976) 16.732.192 156 1.927.500
112 LIU Wei (1965-) 16.448.484 23 5.010.360
113 SHI Tao (1642-1707) 16.257.660 25 7.088.715
114 YUN Shouping (1633-1690) 16.248.390 57 12.435.295
115 QIU Ying (c.1494-1551/52) 16.234.065 27 13.692.360
116 HARRIS Lawren S. H. (1885-1970) 16.177.370 22 8.357.055
117 BASELITZ Georg (1938-) 15.926.730 139 2.767.500
118 ZHANG Ruitu (1570-1641) 15.844.948 46 2.230.000
119 GAITONDE Vasudeo. S. (1924-2001) 15.726.893 22 2.770.000
120 RUSCHA Ed (1937-) 15.693.996 115 3.725.000
121 DELVAUX Paul (1897-1994) 15.430.385 168 10.541.602
122 PARK Seo-Bo (1931-) 15.366.828 79 1.212.500
123 CHUNG Sang-Hwa (1932-) 15.251.613 79 1.068.010
124 ZHENG Banqiao (1693-1765) 15.126.044 45 3.873.430
125 HONG Yi (1880-1942) 14.740.035 83 1.961.624
126 GOGH van Vincent (1853-1890) 14.712.579 9 5.862.500
127 CASTELLANI Enrico (1930-) 14.504.216 69 1.802.144
128 FEININGER Lyonel (1871-1956) 14.395.021 136 4.456.250
129 NICHOLSON Ben (1894-1982) 14.369.688 100 4.672.379
130 SARGENT John Singer (1856-1925) 14.204.458 17 6.858.000
131 NOLDE Emil (1867-1956) 14.095.447 98 1.822.486
132 SONG Ke (1327-1387) 14.085.880 2 14.085.200
133 CONDO George (1957-) 13.856.711 66 1.330.000
134 BRAQUE Georges (1882-1963) 13.848.629 271 10.245.000
135 TAMAYO Rufino (1899-1991) 13.794.259 218 2.292.500
136 WU Dayu (1903-1988) 13.609.777 45 2.332.320
137 CURRIN John (1962-) 13.434.609 6 12.007.500
138 FAN Zeng (1938-) 13.354.707 119 2.401.867
139 WANG Huaiqing (1944-) 13.351.789 8 7.033.080
140 DEGAS Edgar (1834-1917) 13.305.109 93 1.687.500
141 RILEY Bridget (1931-) 13.179.990 70 5.813.156
142 SMITH David (1906-1965) 12.986.904 14 9.210.000
143 QI Gong (1912-2005) 12.736.500 289 880.325
144 REN Yi (1840-1896) 12.560.561 111 1.401.160
145 JOHNS Jasper (1930-) 12.478.987 129 2.405.000
146 JUDD Donald (1928-1994) 12.447.846 45 2.517.000
147 MORANDI Giorgio (1890-1964) 12.425.113 70 1.654.850
148 CHENG Shifa (1921-2007) 12.424.971 266 1.326.732
149 ENSOR James (1860-1949) 12.269.348 159 7.820.287
150 THIEBAUD Morton W. (1920-) 12.099.073 165 1.902.500
© artprice.com 1987-2017 / AMMA