Top 500 degli artisti contemporanei: classifica dal 51° al 100

Classifica Artista Fatturato Opere vendute Miglior risultato
51 WANG Mingming (1952) 4.145.130 $ 68 960.963 $
52 FANG Lijun (1963) 4.019.403 $ 10 2.671.680 $
53 YUE Minjun (1962) 3.917.123 $ 24 1.866.471 $
54 WANG Guangyi (1957) 3.755.283 $ 33 724.937 $
55 Robert LONGO (1953) 3.472.023 $ 69 346.000 $
56 FANG Chuxiong (1950) 3.395.233 $ 87 467.866 $
57 Marlene DUMAS (1953) 3.318.418 $ 35 1.872.500 $
58 Chen LI (1963) 3.312.987 $ 14 1.008.438 $
59 HE Jiaying (1957) 3.299.049 $ 22 484.242 $
60 Tony CRAGG (1949) 3.263.012 $ 36 586.000 $
61 MAO Yan (1968) 3.170.248 $ 9 1.483.592 $
62 Rosemarie TROCKEL (1952) 3.167.057 $ 22 1.488.091 $
63 ZHANG Enli (1965) 3.070.931 $ 13 626.104 $
64 SHI Guoliang (1956) 3.035.603 $ 37 1.083.128 $
65 Christine AY TJOE (1973) 2.975.380 $ 9 1.503.676 $
66 Ronald VENTURA (1973) 2.965.153 $ 18 907.455 $
67 Robert MAPPLETHORPE (1946-1989) 2.892.296 $ 99 487.500 $
68 Maurizio CATTELAN (1960) 2.820.147 $ 60 1.507.500 $
69 Franz WEST (1947-2012) 2.771.967 $ 44 871.500 $
70 XING Dong (1962) 2.750.983 $ 2 2.675.728 $
71 GENG Jianyi (1962) 2.699.280 $ 1 2.699.280 $
72 Robert COMBAS (1957) 2.440.123 $ 146 214.488 $
73 Barkley Leonnard HENDRICKS (1945-2017) 2.393.750 $ 7 960.500 $
74 LI Jinkun (1958) 2.371.952 $ 29 548.376 $
75 Jim HODGES (1957) 2.349.883 $ 7 1.332.500 $
76 Andreas GURSKY (1955) 2.348.391 $ 14 847.500 $
77 Sterling RUBY (1972) 2.336.061 $ 19 597.179 $
78 REN Zhong (1976) 2.314.353 $ 30 269.928 $
79 WANG Yancheng (1960) 2.309.129 $ 9 2.003.760 $
80 YANG Feiyun (1954) 2.287.755 $ 5 1.183.350 $
81 Hiroshi SUGIMOTO (1948) 2.236.209 $ 109 241.686 $
82 Thomas STRUTH (1954) 2.213.086 $ 35 779.272 $
83 Vik MUNIZ (1961) 2.106.576 $ 51 150.000 $
84 Michaël BORREMANS (1963) 2.092.128 $ 9 498.563 $
85 DING Yi (1962) 2.046.424 $ 17 319.680 $
86 LIN Yongsong (1963) 2.031.881 $ 3 1.036.845 $
87 LIU Wei (1972) 1.955.380 $ 8 674.360 $
88 Felix GONZALEZ-TORRES (1957-1996) 1.870.412 $ 4 912.500 $
89 WANG Guangle (1976) 1.819.575 $ 9 626.453 $
90 Julie MEHRETU (1970) 1.812.461 $ 11 1.567.500 $
91 Hiroshi SENJU (1958) 1.778.587 $ 83 123.370 $
92 Deborah BUTTERFIELD (1949) 1.741.750 $ 8 468.500 $
93 XIE Nanxing (1970) 1.737.250 $ 5 1.070.291 $
94 Julian OPIE (1958) 1.720.288 $ 87 91.908 $
95 David SALLE (1952) 1.717.712 $ 25 583.500 $
96 Farhad MOSHIRI (1963) 1.694.031 $ 12 308.550 $
97 Ya Tsai CHIU (1949-2013) 1.691.001 $ 20 198.600 $
98 MI Qiaoming (1986) 1.677.879 $ 4 741.796 $
99 Julian SCHNABEL (1951) 1.587.956 $ 24 451.500 $
100 XU Qinsong (1952) 1.561.554 $ 14 326.104 $
Luglio 2016 – Giugno 2017 / © artprice.com