Top 500 degli artisti contemporanei: classifica dal 401° al 450

Classifica Artista Fatturato Opere vendute Miglior risultato
401 Matias FALDBAKKEN (1973) 277.073 $ 3 262.500 $
402 Georg HEROLD (1947) 276.445 $ 15 57.566 $
403 Christopher WILLIAMS (1956) 275.685 $ 10 47.500 $
404 Michael KVIUM (1955) 275.350 $ 18 52.016 $
405 Sergio HERNANDEZ (1957) 274.583 $ 14 102.912 $
406 Ghada AMER (1963) 274.454 $ 6 92.157 $
407 Jason MARTIN (1970) 274.389 $ 9 47.500 $
408 Carroll DUNHAM (1949) 270.305 $ 6 200.000 $
409 Tomoo GOKITA (1969) 270.038 $ 10 112.786 $
410 WANG Guoxin (1947) 269.535 $ 1 269.535 $
411 John KELLY (1965) 268.347 $ 6 96.659 $
412 RAMMELLZEE (1960-2010) 267.612 $ 9 109.183 $
413 Zaidong ZHENG (1953) 267.588 $ 8 88.800 $
414 Jacques TARDI (1946) 266.623 $ 36 19.102 $
415 Nic FIDDIAN-GREEN (1963) 266.036 $ 1 266.036 $
416 WANG Tiande (1960) 265.198 $ 11 53.280 $
417 Patrick NAGEL (1945-1984) 264.320 $ 10 125.000 $
418 XIANG Jing (1968) 263.843 $ 2 252.885 $
419 David BATES (1952) 261.750 $ 9 60.000 $
420 WU Huan (1953) 261.715 $ 10 40.135 $
421 Shara HUGHES (1981) 261.133 $ 8 68.750 $
422 Ernst BILLGREN (1957) 260.934 $ 16 57.307 $
423 Ana MENDIETA (1948-1985) 260.625 $ 8 81.250 $
424 LIU Jiutong (1977) 259.429 $ 8 56.131 $
425 Penny SIOPIS (1953) 258.684 $ 29 82.122 $
426 Marcin MACIEJOWSKI (1974) 257.775 $ 11 113.348 $
427 Rachel WHITEREAD (1963) 257.257 $ 10 98.678 $
428 Giuseppe PENONE (1947) 257.224 $ 7 150.000 $
429 Geraldine JAVIER (1970) 255.700 $ 6 128.899 $
430 Mickalene THOMAS (1971) 255.250 $ 6 87.500 $
431 Buen CALUBAYAN (1980) 254.581 $ 6 92.973 $
432 BRAAQ (1951-1997) 253.893 $ 30 30.922 $
433 Yung Nam PARK (1949) 253.497 $ 6 75.547 $
434 Liza LOU (1969) 253.238 $ 5 114.121 $
435 HU Jiancheng (1959) 252.885 $ 1 252.885 $
436 JIANG Shuo (1958) 252.026 $ 6 67.486 $
437 YANG Yang (1984) 251.678 $ 1 251.678 $
438 Dong-Youb LEE (1946-2013) 251.536 $ 4 168.904 $
439 Adel ABDESSEMED (1971) 251.234 $ 4 188.703 $
440 Roberto FABELO (1950) 249.160 $ 5 100.000 $
441 David LACHAPELLE (1963) 249.045 $ 23 30.000 $
442 Safwan DAHOUL (1961) 248.750 $ 4 125.000 $
443 CHEN Ke (1978) 248.630 $ 6 137.131 $
444 GUO Guan (1976) 247.596 $ 2 197.426 $
445 Jan MERTA (1952) 247.321 $ 26 65.988 $
446 YANG Yan (1958) 243.577 $ 25 74.541 $
447 WU Shanzhuan (1960) 243.355 $ 2 159.002 $
448 Yusof GHANI (1950) 242.543 $ 20 55.187 $
449 QIU Deshu (1948) 240.305 $ 9 60.888 $
450 Ruud VAN EMPEL (1958) 239.809 $ 8 88.756 $
Luglio 2016 – Giugno 2017 / © artprice.com