Bakufu (VENDUE)  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
8.000 € (9.348 $)
#Le Sacre du Printemps (VENDUE)  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
2.800 € (3.271 $)
Là où l’humain se tient «scrupulus»  (VENDUE)  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
10.000 € (11.685 $)
ANTIGONE (VENDUE)  

DIGEMA
Scultura Volume Marmo
3.000 € (3.505 $)
Miyamoto MUSASHI (Vendue)  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
80.000 € (93.480 $)
Âme-Soeur (VENDUE)  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
30.000 € (35.055 $)
VANITÉS (VENDUE)  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
5.500 € (6.426 $)
Shôgun flocons de printemps  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
35.000 € (40.897 $)
Amour & Pouvoir (VENDUE)  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
13.000 € (15.190 $)
Les messagers (VENDUE)  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
15.000 € (17.527 $)
Anima-Animus. VENDUE  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
12.000 € (14.022 $)
Le Disciple VENDUE  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
7.500 € (8.763 $)
Toro bravo (VENDUE)  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
4.000 € (4.674 $)
#L’Arbre Bô. VENDUE  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
45.000 € (52.582 $)
Lacanienne. VENDUE  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
8.500 € (9.932 $)
DÉDALE  

DIGEMA
Scultura Volume Marmo
3.000 € (3.505 $)
ÉROS  

DIGEMA
Scultura Volume Marmo
3.000 € (3.505 $)
Le Maitre si j’étais un homme ..VENDUE  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
20.000 € (23.370 $)
L'Art d'apprivoiser. VENDUE  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
8.500 € (9.932 $)
Ex-Libris …. VENDUE  

DIGEMA
Scultura Volume Metallo
5.800 € (6.777 $)
PSYSHÉ  

DIGEMA
Scultura Volume Marmo
3.000 € (3.505 $)
ÉGO  

DIGEMA
Scultura Volume Marmo
3.000 € (3.505 $)
L’ÉLIXIR D’AMOUR  

DIGEMA
Scultura Volume Marmo
3.000 € (3.505 $)