Le Fou  

MAN RAY
Scultura Volume Metallo
25.000 € (25.806 $)