Tues par leur propre epee  

Jean TRIFFEZ
Pittura Acrilico
Espace quadratique  

Jean TRIFFEZ
Pittura Olio/tela
Odyssee sous marine  

Jean TRIFFEZ
Pittura Olio/tela
La peur est affaire  

Jean TRIFFEZ
Pittura Olio/tela
Enseignement d'un initie'  

Jean TRIFFEZ
Pittura Acrilico
Equivalence alchimique  

Jean TRIFFEZ
Pittura Acrilico